Hiển thị 1–12 trong 115 kết quả

Show sidebar
Close

ẤM ĐẤT TỬ SA CHUYẾT CẦU

3,100,000 
Dáng ấm : Dáng chuyết cầu ( Xuyết cầu ). - Họa Tiết : Khắc rồng. - Chế tác : Thủ công toàn chế. - Nghệ nhân : Nghi Hưng ( Hạng cao cấp ). - Dung tích : Khoảng 220 ml.
Close

ẤM LONG ĐẦU NHẤT KHỔN TRÚC

2,700,000 
- Dáng ấm : Long đầu - Họa tiết : Bát quái - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Nghi Hưng ( Cao cấp ) - Chất đất : Nguyên khoáng tử gia nê - Dung tích : 190ml
Close

ẤM TỬ SA BÁN NGUYỆT

2,450,000 
- Dáng ấm : Bán nguyệt - Họa tiết : Trơn - Chế tác : Thủ công toàn chế  - Nghệ nhân : Chu Vĩnh Tài - Chất đất : Nguyên khoáng đại hồng bào - Dung tích : Khoảng 200ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA BÁT NHÃ KINH 05

2,300,000 
– Dáng ấm : Tây thi nhũ – Họa tiết : Bát nhã tâm kinh – Chế tác : Thủ công toàn chế – Nghệ nhân : Nghi hưng ( Cao cấp ) – Chất đất : Nguyên khoáng đại hồng bào – Dung tích : 250ml
Close

ẤM TỬ SA BÍ NGÔ 01

2,700,000 
- Dáng ấm: Dáng bí ngô. - Họa tiết: Đắp nổi. - Chế tác: Thủ công toàn chế. - Nghệ nhân: Nghi Hưng (hạng cao cấp). - Dung tích : 340ml
Close

ẤM TỬ SA BÍ NGÔ 02

4,050,000 
- Dáng ấm : Bí Ngô - Họa tiết : Chiếc lá - Chế tác : Thủ công toàn chế  - Nghệ nhân : Nghê Tân An - Chất đất : Nguyên khoáng hắc kim sa , nguyên khoáng đoàn nê - Dung tích : Khoảng 280ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA BÍ NGÔ 03

3,250,000 
- Dáng ấm : Bí Ngô - Họa tiết : Bí ngô đắp nổi - Chế tác : Thủ công toàn chế  - Nghệ nhân : Lý Hiểu Lộ - Chất đất : Nguyên khoáng tử gia nê, nguyên khoáng đại hồng bào - Dung tích : khoảng 230ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA BIỂN PHÚC 01

2,350,000 
Dáng ấm : Dáng biển phúc - Họa tiết : Khắc chữ - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Nghi Hưng ( Cao cấp ) - Chất đất : Nguyên khoáng đại hồng bào - Dung tích : Khoảng 350ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA BIỂN PHÚC 02

2,300,000 
- Dáng ấm : Biển phúc - Họa tiết : Trơn - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Nghi Hưng - Cao cấp  - Chất đất : Nguyên khoáng đại hồng bào - Dung tích : khoảng 260ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA BIỂN PHÚC 03

4,100,000 
- Dáng ấm : Biển Phúc - Họa tiết : Trơn - Chế tác : Thủ công toàn chế  - Nghệ nhân : Mã Giai Huệ - Chất đất : Nguyên khoáng chu nê - Dung tích : khoảng 220ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA BIỂN PHÚC 04

2,500,000 
- Dáng ấm : Biển Phúc - Họa tiết : Trơn - Chế tác : Thủ công toàn chế  - Nghệ nhân : Hứa Phong Cầm - Chất đất : Nguyên khoáng đại hồng bào - Dung tích : khoảng 180ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA BIỂN PHÚC 05

5,100,000 
- Dáng ấm : Biển Phúc - Họa tiết : Khắc chữ , cây cỏ - Chế tác : Thủ công toàn chế  - Nghệ nhân : Mã Giai Huệ - Chất đất : Nguyên khoáng lục nê - Dung tích : khoảng 280ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô