Hiển thị 109–120 trong 138 kết quả

Show sidebar
Close

ẤM TỬ SA THẠCH BIỀU 04

2,900,000 
ẤM TỬ SA THẠCH BIỀU - Dáng ấm : Thạch Biều - Họa tiết : Khắc chữ - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Tạ Đạo Lễ - Chất đất : Nguyên khoáng đoàn nê - Dung tích : 200ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô  
Close

ẤM TỬ SA THẠCH BIỀU 05

4,150,000 
- Dáng ấm : Thạch Biều - Họa tiết : Xe ngựa - Chế tác : Thủ công toàn chế  - Nghệ nhân : Tạ Đạo Lễ - Chất đất : Nguyên khoáng hắc kim sa - Dung tích : 200ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA THẠCH BIỀU 06

3,350,000 
- Dáng ấm : Thạch Biều - Họa tiết : Núi sông - Chế tác : Thủ công toàn chế  - Nghệ nhân : Tạ Đạo Lễ - Chất đất : Nguyên khoáng lục nê - Dung tích : Khoảng 160ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA THẠCH BIỀU 09

5,200,000 
- Dáng ấm : Thạch Biều - Họa tiết : Gân sóng - Chế tác : Thủ công toàn chế  - Nghệ nhân : Tạ Đạo Lễ - Chất đất : Nguyên khoáng tử gia nê - Dung tích : 270ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA THẠCH BIỀU 10

2,450,000 
- Dáng ấm : Thạch Biều - Họa tiết : Non nước - Chế tác : Thủ công toàn chế  - Nghệ nhân : Hàn Huệ Cầm - Chất đất : Nguyên khoáng tử gia nê - Dung tích : 270ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA THẠCH BIỀU 11

2,450,000 
- Dáng ấm : Thạch biều - Họa tiết : Sơn Thủy - Chế tác : Thủ công toàn chế  - Nghệ nhân : Trương Nghị - Chất đất : Nguyên khoáng bạch nê - Dung tích : khoảng 300ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA THẠCH BIỀU 12

13,500,000 
- Dáng ấm : Thạch biều - Họa tiết : Đánh cờ - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Đới Nhĩ Kỳ - Chất đất : Nguyên khoáng tử gia nê - Dung tích : khoảng 280ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA THẠCH BIỀU 13

2,700,000 
- Dáng ấm : Thạch biều - Họa tiết : Khắc chữ - Chế tác : Thủ công toàn chế  - Nghệ nhân : Cố Nguyệt Anh - Chất đất : Nguyên khoáng đại hồng bào - Dung tích : khoảng 300ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA THẠCH BIỀU 14

7,500,000 
- Dáng ấm : Thạch biều - Họa tiết : Trơn - Chế tác : Thủ công toàn chế  - Nghệ nhân : Quách Văn Đào - Chất đất : Nguyên khoáng lục nê - Dung tích : khoảng 200ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA THẠCH BIỀU 15

5,050,000 
- Dáng ấm : Thạch biều - Họa tiết : Khắc Chữ - Chế tác : Thủ công toàn chế  - Nghệ nhân : Mã Gia Huệ - Chất đất : Nguyên khoáng đại hồng bào - Dung tích : khoảng 160ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA THẠCH BIỀU 16

7,600,000 
- Dáng ấm : Dáng thạch biều - Họa tiết : Khắc bát nhã tâm kinh - Chế tác : Thủ công toàn chế  - Nghệ nhân : Đào Kiến - Chất đất : Nguyên khoáng lục nê - Dung tích : khoảng 320ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA THẠCH BIỀU 17

11,400,000 
- Dáng ấm : Dáng thạch biều - Họa tiết : Khắc Cành Trúc - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Quách Văn Đào - Chất đất : Nguyên khoáng Đoàn Nê - Dung tích : khoảng 240ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô