Hiển thị 25–36 trong 138 kết quả

Show sidebar
Close

ẤM TỬ SA CHUYẾT CHỈ 01

2,400,000 
- Dáng ấm : Chuyết chỉ - Họa tiết : Trơn - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Nghi Hưng ( Cao cấp ) - Chất đất : Nguyên khoáng Hắc kim sa - Dung tích : 250ml
Close

ẤM TỬ SA CHUYẾT CHỈ 02

2,400,000 
- Dáng ấm : Chuyết chỉ - Họa tiết : Hoa điểu - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Nghi Hưng ( Cao cấp ) - Chất đất : Nguyên khoáng đại hồng bào, Nguyên khoáng hắc kim sa. - Dung tích : 240ml
Close

ẤM TỬ SA CHUYẾT CHỈ 03

2,450,000 
- Dáng ấm : Dáng chuyết chỉ - Họa tiết : Chim đậu cành cây - Chế tác : Thủ công toàn chế  - Nghệ nhân : Tạ Hoàn Hoàn - Chất đất : Nguyên khoáng đại hồng bào - Dung tích : khoảng 180ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA CHUYẾT CHỈ 04

5,200,000 
- Dáng ấm : Chuyết chỉ - Họa tiết : Gân sóng - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Thẩm Kiến Khang - Chất đất : Nguyên khoáng đại hồng bào - Dung tích : Khoảng 200ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA CHUYẾT CHỈ 05

2,200,000 
- Dáng ấm : Chuyết chỉ - Họa tiết : Trơn - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Chu Vĩnh Tài - Chất đất : Nguyên khoáng đại hồng bào - Dung tích : Khoảng 240ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA CHUYẾT CHỈ 05

4,150,000 
- Dáng ấm : Chuyết chỉ - Họa tiết : Khổng tử vẽ vàng - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Từ Quân  - Chất đất : Nguyên khoáng đại hồng bào - Dung tích : Khoảng 140ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA CHUYẾT CHỈ 07

3,250,000 
- Dáng ấm : Chuyết chỉ - Họa tiết : Quan văn - Chế tác : Thủ công toàn chế  - Nghệ nhân : Lý Hiểu Lộ - Chất đất : Nguyên khoáng đại hồng bào - Dung tích : Khoảng 280ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA CHUYẾT CHỈ 08

3,250,000 
- Dáng ấm : Chuyết chỉ - Họa tiết : Khắc bát nhã tâm kinh - Chế tác : Thủ công toàn chế  - Nghệ nhân : Lý Hiểu Lộ - Chất đất : Nguyên khoáng đại hồng bào - Dung tích : Khoảng 230ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA CÚC LÔI 01

3,000,000 
- Dáng ấm : Cúc lôi - Họa tiết : Núm lắp cúc lôi - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Nghi Hưng ( Cao cấp ) - Chất đất : Nguyên khoáng đại hồng bào - Dung tích : 300ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA DÁNG LONG ĐÁN 01

2,400,000 
- Dáng ấm : Dáng long đán - Họa tiết : Hoa điểu - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Nghi Hưng ( Cao cấp ) - Chất đất : Nguyên khoáng đại hồng bào - Dung tích : 200ml
Close

ẤM TỬ SA ĐỨC TRUNG 01

2,450,000 
- Dáng ấm : Đức trung - Họa tiết : Khắc chữ - Chế tác : Thủ công toàn chế  - Nghệ nhân : Trần Trung Từ - Chất đất : Nguyên khoáng tử gia nê - Dung tích : Khoảng 160ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA ĐỨC TRUNG 02

2,450,000 
- Dáng ấm : Dáng đức trung - Họa tiết : Hoa sen - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Hứa Thu Lương - Chất đất : Nguyên khoáng chu nê - Dung tích : khoảng 200ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô