Showing 193–204 of 217 results

Show sidebar
Close

ẤM TỬ SA THỦY BÌNH 01

2,500,000 
- Dáng ấm : Dáng thủy bình - Họa tiết : Trơn - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Hứa Thu Lương - Chất đất : Nguyên khoáng đại hồng bào - Dung tích : khoảng 180ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA THỦY BÌNH 02

2,550,000 
- Dáng ấm : Thủy bình - Họa tiết : Trơn - Chế tác : Thủ công toàn chế  - Nghệ nhân : Chu Vĩnh Tài - Chất đất : Nguyên khoáng đại hồng bào - Dung tích : khoảng 200ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA THUỶ BÌNH 03

7,950,000 
- Dáng ấm : Dáng thuỷ bình - Họa tiết : Trơn - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Trương Trí Diệu - Chất đất : Nguyên khoáng đại hồng bào - Dung tích : khoảng 160ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA THUỶ BÌNH 04

3,000,000 
- Dáng ấm : Thuỷ Bình
- Họa tiết : Hoa Điểu
- Chế tác : Thủ công toàn chế
- Nghệ nhân : Thực Lực Phái
- Chất đất : Nguyên khoáng tử gia nê
- Dung tích : khoảng 200ml
- Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA THUỶ BÌNH 05

3,500,000 
- Dáng ấm : Thuỷ Bình
- Họa tiết : Vẽ vàng
- Chế tác : Thủ công toàn chế
- Nghệ nhân : Lý Hiểu Lộ
- Chất đất : Nguyên khoáng Đại Hồng Bào
- Dung tích : khoảng 200ml
- Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA TIÊU ANH 01

2,200,000 
- Dáng ấm : Tiêu anh - Họa tiết : Dưa Hấu - Chế tác : Thủ công toàn chế  - Nghệ nhân : Tô Phi - Chất đất : Nguyên khoáng đại hồng bào - Dung tích :Khoảng 210ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA TIÊU ANH 02

9,400,000 
- Dáng ấm : Tiêu Anh - Họa tiết : Trơn - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Tưởng Đạt - Chất đất : Nguyên khoáng chu nê - Dung tích : Khoảng 260ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA TRỤ SỞ 01

1,800,000 
- Dáng ấm : Trụ sở - Họa tiết : Trơn - Chế tác : Thủ công toàn chế  - Nghệ nhân : Tô Phi - Chất đất : Nguyên khoáng hắc kim sa - Dung tích : Khoảng 220ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA TRỤ SỞ 02

3,450,000 
- Dáng ấm : Trụ Sở - Họa tiết : Trơn - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Hứa Phượng Cầm - Chất đất : Nguyên khoáng hoàng kim đoàn nê - Dung tích : Khoảng 180ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA TRỤ SỞ 03

5,500,000 
- Dáng ấm : Trụ Sở
- Họa tiết : Hoa Điểu
- Chế tác : Thủ công toàn chế
- Nghệ nhân : Kim Quốc Đông
- Chất đất : Nguyên Khoáng Tử Gia Nê
- Dung tích : khoảng 240ml
- Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA TRÚC ĐOẠN

2,900,000 
  - Dáng ấm : Trúc đoạn - Họa tiết : Cành trúc nổi - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Nghi Hưng ( Cao cấp ) - Chất đất : Nguyên khoáng tử gia nê - Dung tích : ~ 350ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô

ẤM TỬ SA TRÚC ĐOẠN 02

2,800,000 
- Dáng ấm : Trúc đoạn - Họa tiết : Cành trúc nổi - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Cao cấp - Chất đất : Nguyên khoáng đoàn nê - Dung tích : Khoảng 160ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô