Showing 25–36 of 217 results

Show sidebar
Close

ẤM TỬ SA BÍ NGÔ 04

5,000,000 
- Dáng ấm : Bí Ngô
- Họa tiết : Trơn
- Chế tác : Thủ công toàn chế
- Nghệ nhân : Lý Tân Sinh
- Chất đất : Nguyên Khoáng Giáng Ba Nê
- Dung tích : khoảng 190ml
- Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA BÍ NGÔ 05

7,500,000 
- Dáng ấm : Bí Ngô
- Họa tiết : Đắp Nổi chiếc lá
- Chế tác : Thủ công toàn chế
- Nghệ nhân : Trương Kỳ
- Chất đất : Nguyên Khoáng Giáng Ba Nê
- Dung tích : khoảng 180ml
- Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA BIỂN PHÚC 01

2,350,000 
Dáng ấm : Dáng biển phúc - Họa tiết : Khắc chữ - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Nghi Hưng ( Cao cấp ) - Chất đất : Nguyên khoáng đại hồng bào - Dung tích : Khoảng 350ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA BIỂN PHÚC 02

2,300,000 
- Dáng ấm : Biển phúc - Họa tiết : Trơn - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Nghi Hưng - Cao cấp  - Chất đất : Nguyên khoáng đại hồng bào - Dung tích : khoảng 260ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA BIỂN PHÚC 03

4,100,000 
- Dáng ấm : Biển Phúc - Họa tiết : Trơn - Chế tác : Thủ công toàn chế  - Nghệ nhân : Mã Giai Huệ - Chất đất : Nguyên khoáng chu nê - Dung tích : khoảng 220ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA BIỂN PHÚC 04

2,500,000 
- Dáng ấm : Biển Phúc - Họa tiết : Trơn - Chế tác : Thủ công toàn chế  - Nghệ nhân : Hứa Phong Cầm - Chất đất : Nguyên khoáng đại hồng bào - Dung tích : khoảng 180ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA BIỂN PHÚC 05

5,500,000 
- Dáng ấm : Biển Phúc - Họa tiết : Khắc chữ , cây cỏ - Chế tác : Thủ công toàn chế  - Nghệ nhân : Mã Giai Huệ - Chất đất : Nguyên khoáng lục nê - Dung tích : khoảng 280ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA BIỂN PHÚC 06

2,900,000 
- Dáng ấm : Biển Phúc - Họa tiết : Trơn - Chế tác : Thủ công toàn chế  - Nghệ nhân : Lý Hiểu Lộ - Chất đất : Nguyên khoáng tử gia nê - Dung tích : khoảng 250ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA BIỂN PHÚC 07

2,750,000 
- Dáng ấm : Biển Phúc - Họa tiết : Trơn - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Lý Hiểu Lộ - Chất đất : Nguyên khoáng đoàn nê - Dung tích : khoảng 140ml - Lưới lọc : Đa khổng cầu - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA BIỂN PHÚC 08

2,450,000 
- Dáng ấm : Biển Phúc - Họa tiết : Khắc bát nhã kinh - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Tô Phi - Chất đất : Nguyên khoáng chu nê - Dung tích : Khoảng 200ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA BIỂN PHÚC 09

5,400,000 
- Dáng ấm : Biển Phúc
- Họa tiết : Thôn quê , khắc chữ
- Chế tác : Thủ công toàn chế
- Nghệ nhân : Tô Phi
- Chất đất : Nguyên khoáng đoàn nê
- Dung tích : Khoảng 240ml
- Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA BIỂN PHÚC 10

60,000,000 
- Dáng ấm : Biển Phúc
- Họa tiết : Đắp nổi Long Phụng
- Chế tác : Thủ công toàn chế
- Nghệ nhân : Chu Hiếu Trung
- Chất đất : Nguyên khoáng Đại Hồng Bào
- Dung tích : khoảng 280ml
- Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô