Showing 37–48 of 217 results

Show sidebar
Close

ẤM TỬ SA BIỂN PHÚC 11

11,000,000 
- Dáng ấm : Biển Phúc
- Họa tiết : Hoa Mai
- Chế tác : Thủ công toàn chế
- Nghệ nhân : Vương Lặc Đại
- Chất đất : Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào
- Dung tích : khoảng 220ml
- Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA CÀ ĐOẠN 01

5,700,000 
- Dáng ấm : Cà đoạn - Họa tiết : Cá chép - Chế tác : Thủ công toàn chế  - Nghệ nhân : Thẩm Kiến Khang - Chất đất : Nguyên khoáng lục nê - Dung tích : 300ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA CÀ ĐOẠN 02

2,550,000 
- Dáng ấm : Cà đoạn tay xách cao - Họa tiết : Đắp nổi lá - Chế tác : Thủ công toàn chế  - Nghệ nhân : Trần Trung Từ - Chất đất : Nguyên khoáng đại hồng bào và tử gia nê - Dung tích : Khoảng 200ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA CÀ ĐOẠN 03

2,550,000 
- Dáng ấm : Dáng cà đoạn - Họa tiết : Hoa Điểu - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Tô Phi - Chất đất : Nguyên khoáng hắc kim sa - Dung tích : khoảng 250ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA CÀ ĐOẠN 04

3,600,000 
- Dáng ấm : Cà Đoạn - Họa tiết : Trơn - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Lý Hiểu Lộ - Chất đất : Nguyên khoáng lục nê - Dung tích : Khoảng 290ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA CÀ ĐOẠN 05

4,350,000 
- Dáng ấm : Cà Đoạn - Họa tiết : Đắp chiếc lá nổi - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Nghê Tân An - Chất đất : Nguyên khoáng lục nê , nguyên khoáng tử gia nê - Dung tích : Khoảng 450ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA CÀ ĐOẠN 06

14,000,000 
- Dáng ấm : Cà Đoạn
- Họa tiết : Trơn
- Chế tác : Thủ công toàn chế
- Nghệ nhân : Trang Á Tân
- Chất đất : Nguyên khoáng long huyết sa
- Dung tích : Khoảng 100ml
- Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA CÀ ĐOẠN 07

8,500,000 
- Dáng ấm : Cà đoạn
- Họa tiết : Trơn
- Chế tác : Thủ công toàn chế
- Nghệ nhân : Dương Quang Hà
- Chất đất : Nguyên khoáng hoàng kim đoàn nê
- Dung tích : khoảng 260ml
- Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA CHUYẾT CẦU 02

2,500,000 
- Dáng ấm : Chuyết cầu - Họa tiết : Trơn - Chế tác : Thủ công toàn chế  - Nghệ nhân : Hứa Phong Cầm - Chất đất : Nguyên khoáng đoàn nê - Dung tích : khoảng 100ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA CHUYẾT CẦU 03

11,100,000 
- Dáng ấm : Chuyết cầu - Họa tiết : Khắc chữ - Chế tác : Thủ công toàn chế  - Nghệ nhân : Thang Chính Tiêu - Chất đất : Nguyên khoáng đại hồng bào - Dung tích : khoảng 280ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA CHUYẾT CẦU 04

5,500,000 
- Dáng ấm : Chuyết Cầu - Họa tiết : Khắc chữ - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Vạn Nhất Bằng - Chất đất : Nguyên khoáng đoàn nê - Dung tích : khoảng 210ml - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA CHUYẾT CẦU 05

48,000,000 
- Dáng ấm : Chuyết Cầu
- Họa tiết : Cá chép phun châu nhả ngọc
- Chế tác : Thủ công toàn chế
- Nghệ nhân : Chu Hiếu Trung
- Chất đất : Nguyên khoáng Đế Tào Thanh ( Đất cũ đã ủ 50 năm )
- Dung tích : khoảng 320ml
- Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô