Showing 1–12 of 14 results

Show sidebar
Close

ĐỒ CHƠI BÀN TRÀ 02

290,000 
- Kích thước : Dài x rộng x cao : 10x5x4 cm - Chất liệu : Nhựa cao cấp - Công dụng : Thử nước pha trà , đổi màu khi gặp nước nóng, giá đỡ điện thoại . - Xuất xứ : Nhập Khẩu
Close

ĐỒ CHƠI BÀN TRÀ 03

10,500,000 
- Kích thước : Dài x cao : 21 x 17,5 cm - Chất liệu : Nguyên khoáng tử gia nê - Nghệ nhân : Nghi Hưng - Cao cấp  - Công dụng : Nuôi cao trà, đồ chơi bàn trà - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô 
Close

ĐỒ CHƠI BÀN TRÀ 04

450,000 
- Kích thước : Dài x cao : 9,7 x 2,8 cm - Chất liệu : Đất tử sa - Công dụng : Thử nước pha trà , đổi màu khi gặp nước nóng, đồ chơi bàn trà  - Nghệ Nhân : Nghi Hưng ( Phổ Thông ) - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô 
Close

ĐỒ CHƠI BÀN TRÀ 05

650,000 
- Kích thước : Dài x cao : 6,5 x 9 cm - Chất liệu : Đất tử sa - Công dụng : Đồ chơi bàn trà , nuôi cao trà - Nghệ Nhân : Nghi Hưng ( Phổ Thông ) - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ĐỒ CHƠI BÀN TRÀ 06

3,500,000 
- Kích thước : Dài x rộng x cao : 22 x 8 x 9 cm
- Chất liệu : Đất tử sa
- Công dụng : Đồ chơi bàn trà , nuôi cao trà
- Nghệ Nhân : Nghi Hưng ( Cao Cấp )
- Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ĐỒ CHƠI BÀN TRÀ 07

2,500,000 
- Kích thước : Dài x rộng x cao : 13,2 x 10,5 x 8 cm - Chất liệu : Đất tử sa - Hình dáng : Thiềm thừ thành tinh ( 2 sừng ) - Công dụng : Đồ chơi bàn trà , nuôi cao trà - Nghệ Nhân : Nghi Hưng ( Cao Cấp ) - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ĐỒ CHƠI BÀN TRÀ 08

2,500,000 
- Kích thước : Chiều ngang x chiều cao : 15 x 11,5cm - Chất liệu : Đất tử sa - Hình dáng : Rồng - Công dụng : Đồ chơi bàn trà , nuôi cao trà - Nghệ Nhân : Nghi Hưng ( Cao Cấp ) - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ĐỒ CHƠI BÀN TRÀ 09

6,000,000 
- Kích thước : Chiều ngang x chiều cao : 12 x 10cm - Chất liệu : Chu nê , tử gia nê - Hình dáng : Cụ cóc thành tinh - Công dụng : Đồ chơi bàn trà , nuôi cao trà - Nghệ Nhân : Nghi Hưng ( Cao Cấp ) - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ĐỒ CHƠI BÀN TRÀ 10

450,000 
- Kích thước : 12,9 x 5,5 x 4cm
- Chất liệu : Khoáng tử sa
- Hình dáng : Con trâu đeo tiền tài
- Công dụng : Đồ chơi bàn trà , nuôi cao trà
- Nghệ Nhân : Nghi Hưng
- Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ĐỒ CHƠI BÀN TRÀ 11

10,000,000 
- Kích thước : Chiều ngang x chiều cao : 11 x 8cm
- Chất liệu : Chu nê
- Hình dáng : Long quy
- Công dụng : Đồ chơi bàn trà , nuôi cao trà
- Nghệ Nhân : Nghi Hưng ( Cao Cấp )
- Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ĐỒ CHƠI BÀN TRÀ- CHO MỘT NĂM QUÝ HỢI ẤM NO VÀ MAY MẮN!

390,000 
- Kích thước : Dài x rộng x cao : 10x5x4 cm - Chất liệu : Đất tử sa - Nghệ nhân : Nghi Hưng ( Phổ Thông ) - Công dụng : Nuôi cao trà, đồ chơi bàn trà - Xuất xứ : Nghi Hưng .
Close

GÁC NẮP ẤM TỬ SA 02

500,000 
- Kích thước : 9 x 5,5 cm - Chất liệu : Đại hồng bào - Nghệ nhân : Nghi Hưng ( Phổ thông ) - Công dụng : Gác nắp ấm , đồ chơi bàn trà - Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô