SẢN PHẨM MỚI

ẤM TRÀ

Mới Nhất
  • 4Mới Nhất
  • 1Hot Nhất
  • Yêu Thích
  • Rẻ Nhất

ẤM ĐẤT TỬ SA CHUYẾT CẦU

Liên hệ
Dáng ấm : Dáng chuyết cầu ( Xuyết cầu ). - Họa Tiết : Khắc rồng. - Chế tác : Thủ công toàn chế. - Nghệ nhân : Nghi Hưng ( Hạng cao cấp ). - Dung tích : Khoảng 220 ml.
Close

ẤM TỬ SA BÍ NGÔ 01

2,700,000 
- Dáng ấm: Dáng bí ngô. - Họa tiết: Đắp nổi. - Chế tác: Thủ công toàn chế. - Nghệ nhân: Nghi Hưng (hạng cao cấp). - Dung tích : 340ml
Close

ẤM TỬ SA THẠCH BIỀU 01

2,100,000 
- Dáng ấm : Thạch biều - Chất liệu : Đất tử sa - Xuất xứ : Nghi Hưng - Chế tác : Thủ công toàn chế - Dung tích : 220ml
Close

ẤM TỬ SA TÂY THI 01

2,650,000 
- Dáng ấm : Tây thi nhũ - Họa tiết : Hoa mẫu đơn - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Tô Phi - Chất đất : Nguyên khoáng lục nê - Dung tích :250ml
Close

ẤM TỬ SA TÂY THI 02

2,300,000 
- Dáng ấm : Tây thi nhũ - Họa tiết : Hoa Điểu - Chế Tác : Thủ công toàn chế - Nghệ Nhân : Nghi Hưng ( Cao cấp ) - Chất đất : Nguyên khoáng Đại Hồng Bào - Dung tích : 140ml
Close

ẤM TỬ SA SEN ẾCH 01

4,200,000 
- Dáng ấm : Ấm sen ếch
- Họa tiết : Sen ếch
- Chế tác : Thủ công toàn chế
- Nghệ nhân : Dương Hoàn Nguyên 
- Chất đất : Nguyên khoáng đại hồng bào
- Dung tích : Khoảng 270ml
- Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA CHUYẾT CHỈ 01

2,400,000 
- Dáng ấm : Chuyết chỉ - Họa tiết : Trơn - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Nghi Hưng ( Cao cấp ) - Chất đất : Nguyên khoáng Hắc kim sa - Dung tích : 250ml
Close

ẤM TỬ SA THẠCH BIỀU 02

2,650,000 
- Dáng ấm : Thạch biều - Họa tiết : Hoa Ngư - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Tô Phi - Chất đất : Nguyên khoáng lục nê - Dung tích : 220ml

BÀN TRÀ

ẤM TRÀ

Mới Nhất
  • Mới Nhất
  • Hot Nhất
  • Yêu Thích
  • Rẻ Nhất

ẤM ĐẤT TỬ SA CHUYẾT CẦU

Liên hệ
Dáng ấm : Dáng chuyết cầu ( Xuyết cầu ). - Họa Tiết : Khắc rồng. - Chế tác : Thủ công toàn chế. - Nghệ nhân : Nghi Hưng ( Hạng cao cấp ). - Dung tích : Khoảng 220 ml.
Close

ẤM TỬ SA BÍ NGÔ 01

2,700,000 
- Dáng ấm: Dáng bí ngô. - Họa tiết: Đắp nổi. - Chế tác: Thủ công toàn chế. - Nghệ nhân: Nghi Hưng (hạng cao cấp). - Dung tích : 340ml
Close

ẤM TỬ SA THẠCH BIỀU 01

2,100,000 
- Dáng ấm : Thạch biều - Chất liệu : Đất tử sa - Xuất xứ : Nghi Hưng - Chế tác : Thủ công toàn chế - Dung tích : 220ml
Close

ẤM TỬ SA TÂY THI 01

2,650,000 
- Dáng ấm : Tây thi nhũ - Họa tiết : Hoa mẫu đơn - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Tô Phi - Chất đất : Nguyên khoáng lục nê - Dung tích :250ml
Close

ẤM TỬ SA TÂY THI 02

2,300,000 
- Dáng ấm : Tây thi nhũ - Họa tiết : Hoa Điểu - Chế Tác : Thủ công toàn chế - Nghệ Nhân : Nghi Hưng ( Cao cấp ) - Chất đất : Nguyên khoáng Đại Hồng Bào - Dung tích : 140ml
Close

ẤM TỬ SA SEN ẾCH 01

4,200,000 
- Dáng ấm : Ấm sen ếch
- Họa tiết : Sen ếch
- Chế tác : Thủ công toàn chế
- Nghệ nhân : Dương Hoàn Nguyên 
- Chất đất : Nguyên khoáng đại hồng bào
- Dung tích : Khoảng 270ml
- Xuất xứ : Nghi Hưng - Giang Tô
Close

ẤM TỬ SA CHUYẾT CHỈ 01

2,400,000 
- Dáng ấm : Chuyết chỉ - Họa tiết : Trơn - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Nghi Hưng ( Cao cấp ) - Chất đất : Nguyên khoáng Hắc kim sa - Dung tích : 250ml
Close

ẤM TỬ SA THẠCH BIỀU 02

2,650,000 
- Dáng ấm : Thạch biều - Họa tiết : Hoa Ngư - Chế tác : Thủ công toàn chế - Nghệ nhân : Tô Phi - Chất đất : Nguyên khoáng lục nê - Dung tích : 220ml

BÀN TRÀ